ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

Buy Sri Ramayana Darshanam: Regionalbooks
 ಕುವೆಂಪುರವರ ಜೀವಮಾನದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ. 1968 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ) ಓದಿರಿ.


* ಶ್ರೀ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೆ
1) ಅಯೋಧ್ಯಾ ಸಂಪುಟಂ 
2) ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಸಂಪುಟಂ 
3) ಲಂಕಾ ಸಂಪುಟ
4) ಶ್ರೀ ಸಂಪುಟಂ 
*  ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: